b_270_270_16777215_0_0_images_maxresdefault.jpg

Marie Škardová v blogu Hate Free přináší informaci o faráři Vladimíru Volrábovi a jeho youtubové nahrávce pro Heinrich-Böll-Stiftung.

Vladimír Volráb, (Děčín, *1980) Narodil se v roce 1980 v Děčíně, je ženatý. Po působení v soukromé sféře je od roku 2003 ve službě jako duchovní Církve československé husitské, od roku 2012 také jako vikář ústeckého vikariátu. Věnuje se rovněž křesťanské meditaci a je národním koordinátorem Světové společnosti pro křesťanskou meditaci v ČR. Je spoluzakladatelem a předsedou spolku Zelená pro planetu, které mimo jiné pořádá v Děčíně filmový festival Jeden svět. Jaký je pohled menšin, které žijí mezi námi a jaká je jejich ryze osobní reflexe tzv. "sametové revoluce"? Jejich vyprávění vypovídá nejen o nich, ale i o celé společnosti. Vladimír Volráb je duchovní Československé církve husitské a organizuje křesťanské meditace. Říká, že pro mnoho Čechů je stále obtížné překročit práh fary kvůli náboženskému útlaku za komunismu. Jeho církev je otevřená a sám tvrdí: „Podle mne nelze hodnotu člověka omezit na jeho národnost, sexuální preferenci nebo příslušnost k náboženství. (…) Každý člověk je Bohem milován a tak jak je stvořen, je v pořádku.“


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz