b_270_270_16777215_0_0_images_articles_A_píseň_nová_zní.jpg

Zpěvník Církve Československé (husitské) vyšel poprvé v r. 1922 a byl podstatně přepracován a rozšířen při vydání v r. 1957. Roku 1994 byl k němu připojen Dodatek padesáti dvou písní, převzatých povětšinou z písňového pokladu reformačního, římskokatolického a také francouzského bratrstva v Taizé. Skromným příspěvkem z původní soudobé tvorby CČSH jsou dvě písně (č. 357 a 333) autorů Jiřího Pospíšila a Zdeňka Svobody, kteří měli lví podíl na výběru písní i vydání Dodatku.

Písně z Dodatku byly u příležitosti 80. výročí vzniku Církve československé husitské nazpívány Komorním pěveckým sborem náboženské obce CČSH ve Slezské Ostravě a jeho sólisty, Dětským pěveckým sborem základní školy Josefa Valčíka - školy s rozšířeným vyučováním hudební výchově a paní Tamarou Brummerovou, sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě pro povzbuzení ke zpěvu v náboženských obcích CČSH, pro potěchu těch, kdo mají vztah k duchovní písni, a také jako skromný příspěvek ke sblížení církví u nás.

Tyto nazpívané písně z Dodatku jsou nyní k poslechnutí přímo ze stránky CČSH.

Projekt "… a píseň nová zní …" vznikl z iniciativy Kulturní rady CČSH především proto, aby písňový repertoár našich náboženských obcí se rozšiřoval, dále pak i jako skromný dárek církvi k jejím narozeninám. Příprava a realizace projektu byla složitá. Jednak samotná dramaturgická rozvaha, zamýšlení se nad padesáti dvěma písněmi různých historických období a slohů, odlišné spirituality od středověkého chorálu, přes písně českých bratří a písně reformační, k barokní produkci, písním romantickým i soudobé produkci. Jak nejlépe interpretovat? Kdo, co a jak má zpívat? Které slohy z velkého množství vybrat, aby třeba pouhé dvě vypovídaly zvěstně v návaznosti? Kde využít doprovodu varhan, nástrojů, které písně bude lépe zpívat bez doprovodu? Nechtěli jsme připustit, aby písně byly pouze účelově nazpívány, ale aby byly pro posluchače skutečným objevem. A tak ve dnech 20. - 23. října 1999 se v akusticky dokonalém Husově sboru ve Slezské Ostravě odehrával vskutku velký zápas o co nejadekvátnější, nejpůsobivější a nejzvěstnější nahrávku duchovních písní, zápas, do něhož se zapojili v řízení nejen Zdeněk Kovalčík, farář a umělecký vedoucí Komorního pěveckého sboru CČSH, na nahrávce i varhaník, ale také členové sboru; nejvýrazněji Josef Ilčík a Jana Hájková, dále pak Michal Sabadaš a Radmila Pospíšilová, také zkušené pedagožky a sbormistryně dětského sboru Lenka Roupová a Pavla Dědičová. A milou ozdobou projektu je krásný, sytý hlas sólistky ostravské opery paní Tamary Brummerové. Úspěch by se nebyl doslavil bez vstřícného, klidného a moudrého řízení zvukového režiséra Františka Mixy a mistra zvuku Ivo Roubala. Děkuji Pánu Bohu za to, že při nás stál a žehnal nám, a všem zúčastněným za trpělivost a za kus dobře odvedené práce. Ústřední radě CČSH a jejímu tiskovému odboru děkujeme za laskavou podporu.

https://www.ccsh.cz/zpevnik_dodatek.php

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz