b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Radotin_-_modlitebna_Dr._Karla_Farskeho_-_CD.jpg

Stream k 1. neděli po velikonocích (19.4.). Nevěřící Tomáš je spíše Tomášem pochybujícím. Zpracoval: David Hron, Blahoslav Rataj a Martin Šefčík (NO Praha - Radotín)

S ohledem na Ž 1 a příměr spravedlivého muže ke stromu zasazenému u tekoucí vody je obrazové meditační téma spojeno s ústředním motivem tekoucího potoku/řeky, ježto je Radotínu příznačná rekreační aktivita při řece Berounce. Obraz začíná u pramene jednoho z přítoků Radotínského potoka nedaleko obce Chýnice, přes Choteč až k soutoku Radotínského potoka s Berounkou a konečně soutok Berounky s Vltavou.

 

 

Zpěv "Šťasten muž. Žalm 1." z Bohoslužebné knihy CČS (A. Tuháček, J. F. Pícha) z r. 1952, s. CLI.

A: Šťasten muž je správný, nejde po radě zlých, na cestu hříšných nevstoupí, v sídle rouhačů nesedá.
B: Rád má bohabojnost, čte Zákon dnem i nocí, tekoucích vod má mízu svou jako Hospodinův štěpný strom.
A: Svůj plod vždy včas dává, nevadne na něm list, a pak ať činí cožkoli, povždy vše se mu podaří.
B: Ne tak zlí jsou, ne tak pleva jen větrem hnaná, bezbožní v soudě neobstojí, ani hříšníci u věrných.
A: Zná náš Bůh své věrné, cestu spravedlivých a cesta zlých se ztrácí, cesta bezbožných zanikne.
O: Gospodi, pomiluj! Pomiluj!

Modlitba na text L 22,32 z: J. L. Hromádka (ed.) Kniha modliteb. Voláme z hlubokosti. 1953. Praha. Kalich, s. 114.

Dozpěv po velikonočním "Příspěj nám!" z Bohoslužebné zpěvy CČSH z r. 1952, s. 29.

D: Kristus vstal! Smrt nevzal! Všem život dal! Boha chval! Pán náš v pravdě vstal! Alelluja, aleluja...
D+O: ...aleluja.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz