Krátký meditativní stream v duchu liturgické tvorby CČS(H). Zpracoval: D. Hron, B. Rataj, M. Šefčík (NO Praha - Radotín).

 

První část:
Antifony na květnou neděli dle Bohoslužebná kniha CČS (A. Tuháček, J. F. Pícha) z r. 1952, s. 67-69 (text mírně redigován):
D: Když Pán Ježíš přiblížil se k Jeruzalému, vstříc mu vyšly zástupy mnohé a volaly.
L: Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně! Hosanna, hosanna na výsostech!
D: A ratolesti v rukách přinesli a rouchy svými stlali cestu, vstříc s jásotem mu volali.
L: Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně! Hosanna, hosanna na výsostech!
D: Jeruzaléme, hle, král tvůj ubírá se k tobě tichý, sedí na oslici, a zástupy mnohé vstříc mu volají.
L: Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně! Hosanna, hosanna na výsostech! Hosanna, hosanna na výsostech!

Druhá část:
Modlitba v duchu Jan 17

Třetí část:
Áronovo požehnání Starého zákona (o večeři Pána a svatbách, následující po veřejné zpovědi) dle Bohoslužebná kniha CČS (A. Tuháček, J. F. Pícha) z r. 1952, s. CLV:
D: Žehnej ti Hospodin a ochraňuj!
L: Žehnej nám Hospodin a ochraňuj!
D: Ukaž ti Hospodin tvář svou a pomiluj!
L: Ukaž nám Hospodin tvář svou a pomiluj!
D: Nakloň ti Hospodin tvář svoji a dej mír! Pokoj!
L: Nakloň nám Hospodin tvář svoji a dej mír! Pokoj!


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz