b_270_270_16777215_0_0_images_22_Štojdl_Snímek.jpg

Krátké zamyšlení k postní době bratra biskupa Filipa Štojdla. „Vnímám postní dobu jako příležitost přijmout sebe sama, přijmout život, vstoupit do něj s plnou silou a užívat jej k radosti. Mnohým lidem je toto období trnem v oku, některým připadá jen jako sebemrskačství, ale ve skutečnosti je příležitostí vyzvednout z hlubin, z jádra vlastní duše, život a konečně ho žít a nenechat se pohltit smrtí..... ....

Ježíš byl na poušti pokoušen od ďábla. Ďábel samozřejmě pokoušel Krista, v Kristu jsi však byl pokoušen také ty.

Vždyť Kristus přijal tvé tělo, aby ti mohl dát svou spásu. On na sebe vzal smrt, která patřila tobě, aby ti dal život; vzal na sebe tvoje pokoření, aby ti mohl dát svou slávu.“


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz