aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_270_16777215_0_0_images_articles_vanoce.jpg

V řadě náboženských obcí Církve československé husitské bývá v rámci vánočních svátků slavena půlnoční bohoslužba. Na základě kladených otázek a výstupů z Ekumenické rady církví v České republice, týkajících se této tradiční půlnoční bohoslužby v nouzovém stavu, vzešly následující informace a doporučení.

Aktuálně platné nařízení vlády platí pouze do 23. 12. 2020, a není tedy zřejmé, jaká opatření zasáhnou samotný Štědrý den. Pokud by to ale byla opatření stejná, jako je aktuální stav, tak specificky s ohledem na půlnoční bohoslužbu se nabízejí čtyři možnosti:

  1. Nekonat půlnoční bohoslužbu a soustředit bohoslužby na Hod Boží vánoční dne 25. 12. přes den při respektování omezení účasti (aktuálně 20 procent kapacity prostor kostela či modlitebny, společný zpěv pouze 5 osob)
  2. Konat tuto bohoslužbu takovým způsobem, že bohoslužba skončí nejpozději do 23.00 (od 23.00 platí zákaz vycházení s tím, že pro návrat z bohoslužby do místa bydliště platí výjimka), opět při respektování omezení účasti
  3. Realizovat bohoslužbu o půlnoci, ale bez účasti veřejnosti, např. s online přenosem – v takovém případě by mohli být účastni pouze zaměstnanci církve a dobrovolníci, potřební pro zajištění přenosu
  4. Realizovat bohoslužbu o půlnoci s účastí veřejnosti, pouze pokud by byla předem udělena výjimka Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VI. mimořádného opatření.

Toto je předpoklad na základě současného stavu, podle vývoje situace může dojít i ke změnám.

V Praze dne 15. prosince 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha - správce církve

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz