aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_270_16777215_0_0_images_articles_rock-4189644_960_720.jpg

Tmu před nimi změním ve světlo,
pahorkatiny na rovinu. Iz 42,16

 

 

 

 

Vážení a milí, sestry a bratři v duchovní službě v pražské diecézi,

pozdravuji Vás v čase příprav na vylití Ducha svatého, řečeno s autorem textu z Izajáše proroka, s nadějí proměny tmy ve světlo.

Rád bych Vás při této příležitosti informoval o nových informacích týkajících se chodu diecéze a celé církve. Jistě s radostí jsme uvítali možnost opětovného sloužení bohoslužeb, byť stále v omezené míře. Prosím Vás, buďte opatrní a obezřetní. Volte takový způsob služby, který Vás, ani zúčastněné neohrozí na zdraví.

Diecézní rada při svém již druhém zasedání on-line, rozhodla o přesunu konání diecézního shromáždění z 16. 5. na 29. 8. 2020 v Národním památníku na Žižkově. Prosím Vás tedy, abyste informovali své zástupce na diecézní shromáždění. Termín generální synody duchovních (3. 9. 2020) a církevního sněmu (19. 9. 2020) k volbě patriarchy se nemění.

Rád bych Vám také sdělil, že v době koronavirové krize nemohly zasedat diecézní shromáždění diecéze olomoucké, hradecké a brněnské a tak byli místo biskupů jmenováni diecézními radami správci diecézí do voleb biskupů. Olomouckou diecézi vede br. Mgr. David Přichystal, hradeckou br. biskup Mgr. Pavel Pechanec a brněnskou br. biskup Mgr. Juraj Dovala.

S ohledem na nouzový stav a celkovou situaci jsme provedli anketu o konání letošní synody našeho duchovenstva. Ankety se zúčastnilo bezmála 50% duchovních (hlasovali ze svých emailových adres), z nichž se z obav z koronaviru vyslovila bezmála 70% většina pro zrušení letošní Synody duchovních ve dnech 16. - 18. 6. 2020 (objevilo se i riziko, kdyby při společném setkání byl např. jen jeden nakažený, museli by všichni účastníci synody povinně do 14 denní karantény a prakticky by mohla být nadále zastavena duchovní služba v pražské diecézi). Synodu, což je mi osobně velmi líto, proto v letošním roce nebudeme konat, ale připravíme se na rok 2021. Přes výše uvedené jsme ale již s některými vikáři naplánovali alespoň setkání vikariátů v červnu a na konci května /máme potrvrzené vikariáty Praha- venkov 26. 5., Praha - východ 4. 6., a Louny 16. 6./

Přes výše uvedená omezení bych velice rád, abychom se sešli na Krakovci 5. 7. 2020 a v Betlémské kapli 6. 7. 2020. Br. patriarcha by také rád uskutečnil pouť do Škodějova 13. 6. 2020 od 15.00 hod. Přesunuta asi bude pouť na Sázavu na 5. 9. 2020 (o přesunu a termínu budete samozřejmě včas informováni). Tichou vzpomínku tradičně učiníme k památce bitvy u Lipan 30. 5. 2020.

V oblasti ekonomiky a hospodářství probíhali v průběhu omezení stavby v Litvínově, v Mostě, v Peruci a na dalších místech. Radost mám, že naši zaměstnanci úřadu se pustili do oprav opalování a natírání diecézních oken. Konečně bude zahájena přestavba Poděbrad a rozpracovány jsou studie pro další obce.

Co se týká diecézního úřadu, který fungoval v omezenější míře za účasti vždy jen 3-4 pracovníků, od 18. 5. bude zahájena standardní činnost.

Pán Vám žehnej, opatruj a ochraňuj Vás!
Myslím na Vás v modlitbách a připomínám, kdybyste cokoli potřebovali, ozvěte se!

David Tonzar


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz