b_270_180_16777215_00_images_21_slavnost_hana.jpg

V úterý 19. ledna 2021 se v Husově sboru CČSH na Vinohradech konala Ekumenická studentská slavnost, kterou organizuje každoročně Církev československá husitská ve spolupráci s Ekumenickou radou v ČR v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Tento rok byly vybrány texty: Žalm 103, 1K 1,10-13a, J 15,1-17. Kázáním posloužil doktorand HTF UK bratr Dominik Dostál, dále sloužili studenti za KTF UK, ETF UK, VŠZSP a VOŠ HITS, JABOK, IES. Mottem letošního ročníku byl verš „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ J 15,5-9.

Celý záznam přímého přenosu slavnosti

b_270_180_16777215_00_images_articles_pachanec12.jpg

Úvaha a modlitba bratra biskupa Pavla Pechance k 16. lednu 2021.

Výzva Jana Palacha a leden 2021.

Najít světlo v temnotách bývá svízelné. Vnímat rozklad pasivity, vědět, že není možné zůstat stranou tak, aby se člověk nestal součástí stínů, může být děsivé. Těžko se dnes hodnotí jinak zoufalá doba, zoufalé hledání světla a do jiné temnoty vykázáni lidé. Vyhrocenost doby a pocitů je nepřenosná a výjimečnost chvil směřuje i k výjimečným činům. Zůstává vždy jen naše lidská touha po světle.

Jan Palach své upálení nenazval, jak řekl sebevraždou ale „akcí“, chtěl pomoci druhým ke světlu. Záře jeho ohně chtěla být znamením naděje, možných posunů z apatie po příchodu okupačních vojsk. Trvalo víc než dvě desetiletí než to, co mělo být na věčné časy, ztratilo sílu, než lidé znovu našli odvahu a co se zdálo být výkřikem do tmy, už nešlo přehlédnout.

Jasně září pravda, jak žádné zlo není bez konce a světlo naděje neumírá.

Je leden L. P. 2021 prožíváme docela jinou „okupaci“ a jistá beznaděj se nám lepí jako bláto na boty. Kam jako společnost nyní kráčíme? Příběh Jana Palacha nám ukazuje, že apatie není ani nyní na místě. Veškeré bláto jednou „oschne“, vše se jednou pročistí. Možná to bude trvat dlouho, ale naše cesta za světlem má i nadále zcela platný smysl.

Nebeský Otče, děkujeme Ti za život ve světle naděje.
Děkujeme za to, že se s Tebou nemusíme ničeho bát.
Prosíme, dej nám schopnost rozeznat zlo a dej nám sílu
postavit se temnotám světa i té, co je ukryta v nás samých.
Prosvěcuj naši cestu života i nadále. Amen

PAVEL PECHANEC

b_270_180_16777215_00_images_hogenova.jpg

Rozhovor Nadi Strakové s filosofkou Annou Hogenovou, vedoucí katedry filozofie na Husitské teologické fakultě UK, o tom, jak se dobročinností člověk může znovu setkat se sebou samým, proč je dobré čerpat z vlastního pramene a jak v životě nepřehlédnout záblesky štěstí. Rozhovor je pro čtvrtletník Umění darovat – The Art of Giving (str. 165).

b_270_180_16777215_00_images_articles_Eva_Hrabáková_-_beránek.jpg

Hoden je beránek / Immanuel / 2. list Korintským 4, 7 / Pozdrav a poselství sestry Evy Vymětalové Hrabákové / Úžasná láska / Boží láska

  • Zpěv: Anička Richterková, Pavla Richterková, Zuzka Kalenská
  • Zpěv, flétna: Johanka Kalenská
  • Zpěv, baskytara: Honzík Forejtník
  • Klavír: Marie Vostřelová

b_270_180_16777215_00_images_articles_chvile874.jpg

Další díl pořadu je věnován veršům ze žalmu 86. s výkladem od Tomáše Butty, patriarchy - správce Církve československé husitské, slova k povzbuzení i zamyšlení do nového roku. Modlitbu připravil Tomáš Novák a opět zazní i několik písní ze zpěvníků CČSH a Svítá. Sólový zpěv: Hana Tonzarová; kytara, zpěv: Tomáš Butta; zpěv: Tomáš Novák.

Přejeme Vám rok prožitý v Boží blízkosti.


Video je také k dispozici na YouTube

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba